top of page

סיוע פיננסי

וייעוץ משכנתאות

במסגרת השירות שאנו מעניקים ללקוחותינו ילווה אתכם המשרד בתהליך קבלת המשכנתא מתחילתו ועד סוף כך שכל אחד מלקוחותינו יסיים את התהליך במהירות וללא תקלות.

 

משרדנו יסייע בידכם בהתקשרות מול הבנק ובהדרכת הלקוחות בדרך להתמודדות עם הטפסים והניירת הנדרשים לצורך קבלת המשכנתא.

עבור לקוחות בארץ ובחו"ל המשרד מסייע בקבלת כספים ובביצוע התשלומים הנדרשים באמצעות חשבונות נאמנות המוקמים עבור הלקוחות ושממנו מבוצעים כל התשלומים הקשורים לעסקה. כל חשבונות הנאמנות של משרדנו מנוהלים באחריות ובקפידה, על מנת להבטיח כי כל התשלומים יבצעו בזמן ולמוטב שאליו הם מיועדים.       

bottom of page