top of page

עסקאות במקרקעין 

למשרדנו התמחות בייצוג לקוחות פרטיים, קבלנים ויזמים בביצוע כל עסקאות המקרקעין, על כל סוגיהן והיבטיהן, תוך ליווי צמוד של הלקוח החל מהשלב הראשוני של בדיקת הזכויות בנכס ומתן ייעוץ מקדים בענייני מיסוי, עובר לניהול משא ומתן

וחתימה על הסכם מכר וכלה במסירת החזקה בנכס ולסיום העסקה ברישום. 

על מנת לספק ללקוחותינו שירות מקיף וממצה בכל העניינים הכרוכים בעסקאות מקרקעין ובעיקר כדי להעניק לכם שקט נפשי וביטחון בביצוע העסקה, משרדנו משתף פעולה עם מיטב המומחים והיועצים בתחום הנדל"ן וביניהם שמאי מקרקעין, רואי חשבון, אדריכלים, מהנדסים, מודדים וכיוב'.  

bottom of page