top of page

חדלות פרעון, כינוס נכסים והוצאה לפועל

למשרדנו ידע, ניסיון ומומחיות בייצוג נושים, חייבים וצדדים שלישיים בהליכי חדלות פרעון, כינוס נכסים, הליכי הוצאה לפועל, פשיטות רגל, מחיקת חובות, הסדרי חובות וכיוב', תוך התחשבות

 

למשרדנו היכרות מעמיקה עם מערכת ההוצאה לפועל, האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי וכן ניסיון ובקיאות רבה בתהליכי העבודה הנדרשים מול הגורמים הנ"ל במגוון הליכים משפטיים הנוגעים לטיפול בחייבים כאשר המטרה העיקרית היא הבאתם לחופש כלכלי מוחלט ויציאה לדרך חדשה. 

bottom of page